Energy Building presenterar broschyren  

Lättinstallerad ventilation i befintlig fastighet

Energy Building är idag marknadsledande i Sverige gällande decentraliserad ventilation för bostäder. Sedan 2011 är det även vi som nationellt representerar tyska märket LUNOS.

I denna broschyren visar vi hur okomplicerat det är att installera decentraliserad ventilation i ett befintligt flerbostadshus. Renoveringen skedde hösten 2017 i en fastighet tillhörande AB Bostäder i Borås.

Broschyren är på 8 sidor i PDF