Energy Building presenterar

Lättinstallerad ventilation i befintlig fastighet


Vi visar hur okomplicerat det är att installera decentraliserad ventilation i ett befintligt flerbostadshus. Renoveringen skedde hösten 2017 i en fastighet tillhörande AB Bostäder i Borås.

Broschyren är på 8 sidor i PDF