Decentraliserad ventilation - broschyren

Energy Building är idag marknadsledande i Sverige gällande decentraliserad ventilation för bostäder. Sedan 2011 är det även vi som nationellt representerar tyska märket LUNOS.

Decentraliserad ventilation är det nya sättet att ventilera - energi och miljövänligt på affärsmässiga grunder. Kortfattat innebär det att istället för att ha en stor fläkt och värmeväxlare med långa rörkanaler till varje utrymme som ska ventileras (centralt FTX), så använder man istället väggkanaler precis som när man byggde med självdragsventilation, med skillnaden att i varje väggkanal placerar man en liten högeffektiv mekanisk ventilation med inbyggd keramisk värmeväxlare - Decentraliserad ventilation med värmeåtervinning.

Decentraliserad ventilationen passar lika väl för nybyggnation såväl som ROT-renoveringar 

Broschyren på 24 sidor innehåller bland annat
  • Information om värmeåtervinningsprincipen och fälttestresultat

  • Planlösning från referensobjekt med ventilationen inritad och presenterad

  • Praktiska nyttan vid prefabricerade projekt samt exempel på ROT-renovering och montering