Energy Building presenterar broschyren  

Projektbeskrivning av decentraliserad bostadsventilation 
vid nyproduktion av BRF Nostalgigården

Energy Building är idag marknadsledande i Sverige gällande decentraliserad ventilation för bostäder. Sedan 2011 är det även vi som nationellt representerar tyska märket LUNOS.

I denna broschyren visar vi hur Effektiv Nyproduktion åstadkoms i ett byggprojekt när man väljer vårt decentraliserade system. Projektet gällde nyproduktion av 15 seniorlägenheter i BRF Nostalgigården i Skåne, och innehåller kommentarer från de inblandande entreprenörerna. 

Broschyren är på 8 sidor i PDF