Så sanerar du ditt hus från Radon

Bidragsguide. Så gör du. Steg för Steg:

1. Så tar du reda på om du har radon i huset
2. Så gör du en radonmätning
3. Så görs en radonbesiktning
4. Så ansöker du om radonbidrag
5. Så genomför du radonsaneringen
6. Dags för uppföljningsmätning
7. Återrapportera till Länsstyrelsen