Energy Building presenterar

En privatperson leder utvecklingen
- Villa Skönborg blir passivt och off-grid

“För att få till en fungerande off-grid bostad har jag utgått från få genomföringar, genomtänkta köldbryggor, korta transportvägar för luft, tätt, välisolerat, låg strömförbrukning med energieffektiva produkter och säkerställd reservkraft”

Publikationen är på 16 sidor och innehåller
  • Ingående beskrivning av energisystemets delar som ger varaktig och underhållsfri off-grid-kapacitet

  • Många bilder över byggprocessen men även ritningar och planlösning

  • Tankar och fakta om hus i allmänhet och Villa Skönborg i synnerhet från Janne Hevsund